5. DOROCZNA KONFERENCJA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

FINSKILLS 2021 ONLINE

PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA W USŁUGACH FINANSOWYCH.
Nowe role, nowe kompetencje.

23 czerwca 2021

Po raz drugi w formule ONLINE, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na 5. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021 (https://rada.wib.org.pl/). W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 osób: szerokie grono menadżerów i pracowników sektora, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, oraz  osób zainteresowanych nowym, post-covidowym modelem pracy i uczenia się.

Wśród znakomitych prelegentów i panelistów głos zabrali:  dr  Małgorzata Bonikowska, ThinkTank, Maja Chabińska-Rossakowska, ING SA, Profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH,  prof. dr hab. Jerzy Hausner, OEES, dr hab. Bolesław Rok, ALK, Krzysztof Pietraszkiewcz, ZBP, dr hab. Agnieszka Słomka Gołębiowska, mbank, Dorota Seń, BNP Paribas, Aleksandra Sroka-Krzyżak, PKO BP SA, dr hab. Barbara Worek, UJ, Nikolay Kirov, ALK, dr Anna Grygiel-Tomaszewska, SGH, prof. Maciej Ławrynowicz, UE Poznań, Jerzy Śledziewski, Aleksandra Pepłowska, Parlament Studentów.

Wystąpienia i dyskusja w trakcie Konferencji przyniosła wartościowy zbiór opiniami i rekomendacjami dla rozwoju sektora finansowego i przyszłości pracowników sektora:

 • Nowy paradygmat świata jest nieznany: społeczeństwa demokratyczne powinny współpracować, aby nasza planeta rozwijała się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z poszanowaniem i wykorzystaniem różnorodności
 • Sektor finansowy jest potrzebny dla zrównoważonego rozwoju. Sektor ma przed sobą ogromną odpowiedzialność za budowę lepszego życia na ziemi. Zrównoważone finansowanie i inwestowanie ESG, realizujące cele środowiskowe, społeczne i etyczne, jest szansą dla sektora do odbudowy swojej roli i społecznego uznania.
 • Sektor finansowy oferuje różnorodne, wartościowe miejsca pracy o dużym potencjale rozwojowym dla młodych ludzi. Sektor powinien aktywnie pokazywać nowe środowisko pracy i przełamywać stereotypy o sobie: praca w sektorze daje możliwość doświadczania i kreowania innowacyjnych rozwiązań, pracy w płaskich, agilowych strukturach, realizowania zadań zgodnych z wartościami (ESG), rozwoju kompetencji działania w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach, angażowania się w wolontariat, w tym edukację finansową dzieci i młodzieży.
 • Pracując w sektorze finansowym lepiej rozumiemy świat”, to jeden z argumentów z debaty oksfordzkiej nad tezą „Młode pokolenie będzie chciało pracować w sektorze finansowym”. Wygrały głosy przeciw tezie. Mamy dużo do zrobienia w sektorze.
 • Jest ważne, aby wykorzystać lepiej potencjał kobiet dla rozwoju sektora. Badania pokazują ogromny potencjał ekonomiczny, który uruchomimy tworząc bardziej zrównoważony skład zespołów zarządczych w firmach.
 • Bank przyszłości będzie bankiem blisko klienta, z cyfrowym DNA, dostępnym 24/7/364. To, co można zautomatyzować, zostanie zautomatyzowane. Jednak zawsze będzie ważna rola człowieka, wysoko wykwalifikowanego pracownika – doradcy i edukatora Klienta.
 • Złożoność świata stawia wyjątkowe wyzwania przed menadżerami, których rolą jest coraz bardziej wspieranie pracowników, budowanie zaufania i kultury współpracy w organizacji.
 • Powinniśmy zaakceptować, że nie znamy przyszłości i ona będzie się zmieniać. To co wiemy, to to, że przyszłość będzie inna od przeszłości. Otwórzmy się na ten stan i uczmy się komunikować i pracować w nowym formacie.
 • Wiedza jest jak jogurt. Ma swój termin ważności. Strategią na budowanie odporności jest UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Nowoczesna edukacja to NIE zinstytucjonalizowana szkoła, Nowoczesna edukacja to NOWA SPOŁECZNA CZASOPRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ RAZEM❣

Przesłania konferencji

 • Tocząca się zmiana modeli biznesowych wymaga odpowiedzialności za ochronę potencjału kadrowego sektora finansowego
 • Przyspieszenie technologiczne spotęgowane pandemią koronawirusa stawia nowe pytania o rolę człowieka w tworzeniu i dostarczaniu usług finansowych
 • Sektor finansowy dla realizacji strategicznych celów odpowiedzialnego finansowania Zielonego Ładu potrzebuje odpowiednio przygotowanych pracowników
 • SRK SF platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy

Zobacz nagranie z Konferencji FINSKILLS 2021 ONLINE

PRELEGENCI

dr Małgorzata Bonikowska

Polska politolożka, nauczycielka akademicka i doradca rządowy, doktor nauk humanistycznych. Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych (szczególnie Unii Europejskiej i państw członkowskich UE). Od maja 2013 prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – najstarszego polskiego niezależnego think tanku specjalizującego się w polityce zagranicznej. Wykłada w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii Finansów i Biznesu Vistula i na uczelni im. Korczaka. Jest współzałożycielką i prezeską ośrodka dialogu i analiz THINKTANK. Zasiadała w radzie programowej Instytutu Lecha Wałęsy.

Maja Chabińska-Rossakowska

Dyrektor HR ING Bank Śląski Od ponad 20 lat związana z obszarem zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w m.in. Kissinger (1997 - 1999), Tesco Polska (1999 - 2007), DHL ( 2008-2017). Za działania w obszarze HR firmy, w których pracowała były wielokrotnie nagradzane, m.in. w tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2011, tytułem Great Place to Work w roku 2012 i Top Employer 2014-2021, HR Dream Team 2016 . Jest coachem ICC , absolwentką studiów EMBA, pracuje nad rozprawą doktorską w obszarze przywództwa.

Profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak

Prorektorka ds. Nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii. Dwukrotnie była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, kierowała też Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz w tym samym Ministerstwie. Brała udział w pracach zespołu ekspertów, który przygotowywał reformę emerytalną w 1999 roku. Jako konsultantka uczestniczyła w wielu działaniach związanych z reformami emerytalnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, współpracując z Bankiem Światowym, MOP i OECD. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu emerytur i rynków pracy.

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nikolay Kirov, ALK

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym. Od 1996 r. doradca, mówca inspiracyjny i trener wykładowca akademicki. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. . i LifeEnegy.pl, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Koźmiński MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje - Akademia Leona Koźmińskiego. Wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej. Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidulane potrzeby organizacji.

Prof. Maciej Ławrynowicz

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym; wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych z obszaru HRM; współtwórca studiów podyplomowych Doradca Bankowy oraz pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w systemie SAP HR, konsultant HR, ekspert Związku Banków Polskich; w praktyce gospodarczej był między innymi Dyrektorem Zarządzającym i zasiadał w Radach Nadzorczych, fundator i prezes zarządu Fundacji Naukowej Antypody, członek Komitetu ds. Ekonomii Społecznej przy ROPS w Poznaniu, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, uczestniczył w wielu szkoleniach i stażach w kraju i zagranicą (Holandia, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania). Od początku kariery bada zarządzaniem ludźmi, a obecnie realizuje grnaty badawcze w tematyce wejścia absolwentów na rynek pracy oraz presji technologicznych LegalTech w sektorze prawniczym.

Aleksandra Pepłowska

Studentka - od ponad 4 lat uczęszcza do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie od początku angażuje się w życie społeczności akademickiej. Sportowiec - od najmłodszych lat związana z uprawianiem różnych dyscyplin, aczkolwiek to podnoszenie ciężarów jest Jej koronną dyscypliną, ponieważ Ola to od ponad 8 lat utytułowana członkini kadry narodowej. Aktualnie wspiera zespół sprzedaży w międzynarodowej firmie, chociaż pomiędzy treningiem, studiami i pracą to przede wszystkim reprezentantka Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - członkini Rady Wykonawczej oraz Koordynatorka ogólnopolskiego projektu "Młodzi na rynku pracy".

Krzysztof Pietraszkiewcz

Prezes Związku Banków Polskich. Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale ZBP, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017). Jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości. Jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, wykładowca m.in. na studiach „Audyt wewnętrzny”, „Polityka compliance w organizacji”, „Zarządzanie zakupami”. Koordynator programu „Climate Leadership powered by UN Environment” realizowanego w ramach UNEP/GRID Warszawa. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, mentor, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz pozytywnego wpływu, neutralności klimatycznej biznesu, przygotowywania i wdrażania programów etyki oraz zrównoważonego rozwoju.

Dorota Seń

Dyrektor Biura Wirtualnej Sprzedaży, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarzadzania. 2001 rok rozpoczęcie pracy w bankowości. Pierwszy Bank Handlowy Warszawie S.A, następnie Raiffeisen Bank Polska S.A, BGŻoptima, obecnie BNPParibas Bank Polska S.A. Duże doświadczenie w bezpośredniej obsłudze Klienta z pasją do inwestycji, a od ponad 13 lat zarządzająca z sukcesem zespołami sprzedażowymi połączona z udziałem wielu ciekawych projektach związanych ze zdalnymi procesami obsługi. W 2010 roku szkolenie i egzamin certyfikujący na Doradcę Finansowego EFPA EFA, European Financial Advisor EFPA EFA (nr certyfikatu 110PL) A następnie w roku 2013 EFA Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP, European Financial Planner EFPA EFP (nr certyfikatu 48PL). Blisko współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach projektu Bakcyl jako wolontariusz szerząc wiedzę finansową wśród dzieci i młodzieży. Prywatnie mama 3 córek, z pasją do gotowaniaJ”

dr hab. Agnieszka Słomka Gołębiowska, Profesor SGH

15-letnie doświadczenie pracy w radach nadzorczych i komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji jako niezależny członek. Obecnie przewodnicząca rady nadzorczej mBanku, przewodnicząca komitetu audytu Ghelamco oraz członek rady nadzorczej Budimex i niezależny członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie. Jako autorka wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego, promuje idee i Dobre Praktyki Corporate Governance oraz ESG. Jest Ambasadorem GAP - Programu Bank of America and Vital Voices, wspierającego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Aleksandra Sroka-Krzyżak

Odpowiada w PKO Banku Polskim za strategię grupy, projekty i wdrożenie transformacji cyfrowej. Tworzyła i wdrażała strategię digitalizacji banku „PKO Banking Platform” jest też członkiem PKO Corporate Venture Capital Fund, odpowiedzialnego za akwizycję start-upów. Przed PKO, Ola była Partnerem w The Boston Consulting Group, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego, z którą była związana przez 12 lat. Kierowała projektami dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego związanymi z transformacją cyfrową, open bankingiem, strategiami innowacji w tym współpracy z Fintechami, poprawą efektywności oraz procesami łączenia firm. Zrealizowała wiele projektów za granicą, pracowała dla biura BCG w Nowym Jorku i Mediolanie. Jest absolwentką Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiowała też Analizy Finansowe i Matematyczne na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Poza pracą zawodową, Ola jest zaangażowana w organizacje, których celem jest wspieranie rozwoju menadżerskiego kobiet (np. Lidershe), jest też mentorką w organizacjach STEM i Empower.pl. W 2021 roku została laureatką rankingu Najbardziej Wpływowych Kobiet Branży Płatniczej organizowanego przez cashless.pl Ola jest miłośniczką nowych technologii, ale tylko, jeśli przynoszą wartość dla klienta 

Jerzy Śledziewski

Od 2016 do marca 2021 jako v-ce Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska odpowiadał za Obszar Bankowości Korporacyjnej i MSP oraz spółki zależne, łącznie około 1500 osób, ponad 30 tysięcy Klientów firmowych i przychody łączne 1,7 mld. Ponad 20 lat pełnił role zarządcze w silnych lokalnie bankach, będących częścią dużych grup międzynarodowych: BNPP, Kredyt Bank (KBC)/BZWBK(Santander), CitiHandlowy. 12 lat jako członek zarządu lub dyrektor generalny w obszarze usług finansowych dla firm oraz 14 lat doświadczeń jako członek lub przewodniczący rad nadzorczych spółek z grupy. Ostatnie 5 lat był przewodniczącym rad nadzorczych BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. i BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Arval Services Lease Polska Sp. z o.o. Buduje , tworzy silne, z dobrym duchem i przedsiębiorcze zespoły. Posiada dużą praktykę zarówno w szerokiej transformacji i rozwoju organicznym dużych obszarów bankowych, jak i doświadczenie z czterech dużych procesów integracji, często banków o różnych kulturach organizacyjnych. Pełnił rolę lidera odpowiedzialnego za kompleksową integrację w obszarze bankowości korporacyjnej i MSP , w tym największe połączenie w tym obszarze na rynku: BNPP i Raiffeisen Bank. Ukończył IESE Advance Management Program, HARVARD &IESE - VCE Board Program, studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Prywatnie aktywny sportowo, pasjonat siatkówki, gra w jednej drużynie od ponad 25 lat oraz wypraw górskich. Zaangażowany w obszarze CSR między innymi przez: działalność Fundacji Banku, wolontariat, Organizacje Firm Rodzinnych, kreował i rozwijał programy wspierające firmy.

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych badań jakościowych i analizy danych jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Od 2017 roku jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Usług Rozwojowych.

Dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Dyrektor sprzedaży w Ipopema Asset Management S.A. oraz w Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do stycznia 2012 roku członek zarządu i dyrektor sprzedaży w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Poprzednio pracowała w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w ING Investment Management (Polska) S.A. Przedtem zatrudniona była w zespole doradców Bannock Consulting obsługującym wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – EU/EBRD SME Finance Facility w PKO BP. S.A. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończyła kursy przygotowawcze do egzaminów dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego (prowadzony przez Związek Maklerów i Doradców) oraz dla kandydatów do tytułu Chartered Financial Analyst. Jest współautorką dwóch książek („Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne – pierwsze starcie” oraz „Asset management – zarządzanie aktywami w Polsce”) oraz autorką licznych artykułów o tematyce związanej z rynkiem produktów i usług finansowych. Z Warszawskim Instytutem Bankowości współpracuje od 2008 r. w ramach Studium Doradztwa Finansowego i Studium Planowania Finansowego EFPA, w obszarze finansów behawioralnych.

Projekt POWR.02.12.00-00-0001/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

logadol

Lider projektu

obraz_2020-10-21_163241

Sekretariat SRK Finanse
  Solec 38 lok. 104
  00-394 Warszawa
  22 182 31 70
  rada@wib.org.pl
  www.rada.wib.org.pl

Przewiń do góry
Skip to content